Registrácia do skupiny Študenti FIIT STU

Povinné položky sú označené *. Nepovinné položky odporúčame vyplniť, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade Vášho úspechu vo fotosúťaži.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie: Prihlasovacie údaje do AIS STU sa neuchovávajú, iba sa jednorázovo použijú na overenie identity používateľa.
 
 
Poskytnuté údaje nie sú zobrazované (okrem mena a priezviska), ani poskytované tretím osobám v zmysle ochrany osobných údajov.