Autorská ochrana

Všetky fotografie uverejnené na tejto stránke podliehajú autorskému zákonu.

Akékoľvek publikovanie, verejné zobrazenie, rozširovanie a rozmnožovanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora fotografie alebo Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave je zakázané.

Autorský zákon, Z.z č. 618/2003