Pravidlá fotosúťaže FIITAPIXEL


Úplné znenie pravidiel fotosúťaže FIITAPIXEL (formát pdf)

§ 1

I. Všeobecné ustanovenia

  1. Súťaž je organizovaná študentmi a zamestnancami FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4 (ďalej len "organizátor").
  2. Dôležité dátumy (začiatok a uzávierka ročníka, termín zverejnenia výsledkov a pod.), témy, maximálny počet pridaných fotografií v ročníku a jedného autora a tému, technické požiadavky, súťažné kategórie, odborná porota a jej štatút, ceny a počet miest na bedni stanoví pre príslušný ročník organizátor v časti Informácie->Aktuálny ročník.
§ 2

II. Zameranie súťaže, účastníci a priebeh výstavy spojenej so súťažou

  1. Súťaží sa o to, ktoré z pridaných fotografií v ročníku sú najkrajšie v jednotlivých témach. Z výsledkov hodnotenia fotografií sa určí poradie súťažiacich.
  2. Fotografie na výstavu môžu prihlasovať iba zaregistrovaní používatelia. Po potvrdení registrácie si fotografie pridávajú autori sami na webovej stránke súťaže.
§ 3

III. Fotografie

  1. Do súťaže je možné pridávať fotografie zodpovedajúce vyhlásenej téme súťaže.
  2. Pridávané fotografie musia byť autorským dielom súťažiaceho.
§ 4

IV. Priebeh hlasovania a vyhodnocovanie

  1. Súťaž sa vyhodnocuje dvojako. Odborne a laicky. Súťaž má odbornú porotu. Odborná porota sa riadi štatútom.